biegunka z nerwów

Długoterminowe wyniki transplantacji nerkowej od starszych dawców ad 7

Symbole pokazują liczbę pacjentów, którzy zmarli lub mieli progresję do dializy podczas okresu obserwacji. Krzywe i odpowiadające im równania (x, czas, y, liczba, Ln (x), logarytm naturalny czasu) opisują liczbę pacjentów oczekujących na śmierć lub mających progresję do dializy w ciągu 10 lat po transplantacji. W ciągu 10-letniego okresu, 3 i 6 biorców nerki, z których pobrano próbkę biopsyjną, przewidywano, że umrą lub mają progresję do dializy, odpowiednio, w porównaniu z 11 i 33 biorcami nerki, z których nie uzyskano okazu. Wyliczyliśmy, że na ...

Więcej »

Przyszłe badania nad cholesterolem, apolipoproteinami i ryzykiem zawału mięśnia sercowego ad 8

W badaniach tych stwierdzono ogólnie znacznie niższy poziom HDL2 wśród osób, które przeżyły zawał mięśnia sercowego, niż w grupie kontrolnej, a kilka z nich również zaobserwowało znacząco niższe poziomy HDL3 wśród pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. 30, 32, 34 Ogólnie różnice były bardziej widoczne w przypadku HDL2. W dwóch badaniach35, 36 stwierdzono jednak, że HDL3, ale nie HDL2, jest znacząco związany z rozległością miażdżycy tętnic. Jesteśmy świadomi tylko jednego opublikowanego prospektywnego badania zależności między podfrakcj...

Więcej »

Krajowa ocena wpływu leczenia urazowego na śmiertelność ad 5

Do badania włączono 1107 pacjentów, którzy zostali przeniesieni do szpitala biorącego udział w badaniu w innym szpitalu w ciągu 24 godzin po urazie (880 w ciągu 6 godzin). Po powtórzeniu analizy wyłączając tych 1107 pacjentów uzyskano podobne wyniki. Użyliśmy wielu technik imputacji23, aby wyjaśnić brak współzmiennych. Brakowało danych dla mniej niż 5 procent pacjentów, z wyjątkiem kategorii intubacji przedszpitalnej (6,9 procent nie zawierało danych), pierwszego wyniku dla skali Glasgow Coma Scale (13,4 procent) i wyniku dla skali Glasgow Coma Scale uz...

Więcej »

Początkowe poziomy RNA HIV-1 w osoczu i postęp w leczeniu AIDS u kobiet i mężczyzn

Niedawny oszust popełniany na starszych odbiorcach Medicare i Medicaid obejmuje trwały sprzęt medyczny. Dostawcy sprzętu domowego, takiego jak łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie i komody przyłóżkowe, korzystają z telefonicznych nagabywek, aby oferować te przedmioty bezpłatnie starszym osobom dorosłym.
Ta praktyka przykuła naszą uwagę dzięki naszej przychodni, która zapewnia podstawową opiekę 1200 osobom starszym. Członkowie personelu pielęgniarskiego zaczęli otrzymywać telefony od dostawców sprzętu medycznego z prośbą o informacje diagnost...

Więcej »
http://www.dobra-ortopedia.info.pl 751#sorbinian sodu , #advantan krem opinie , #technologia plazmowa , #kaszel z wymiotami u dorosłych , #okłady na oparzenia , #kolczyk w nosie boli , #epo co to jest , #test na płeć dziecka z moczu , #przychodnia 28 czerwca poznań , #spuchnięte kolano po artroskopii ,