MicroRNA w przewlekłej białaczce limfatycznej

Calin i in. (Wydanie 27 października) raport na temat mutacji genomowych w obrębie loci mikroRNA u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL). Uważamy, że częstotliwość, z jaką można wykryć takie mutacje, nie została dokładnie oszacowana, a niektóre dane komórkowe były nieprawidłowe. Spośród 69 próbek komórek CLL, w któryc...

Trastuzumab w raku piersi

Jeśli chodzi o raporty Piccarta-Gebharta i kolegów oraz Romond i współpracowników (wydanie z 20 października) 1,2 na temat adiuwantu trastuzumab, mam dwie wątpliwości. Po pierwsze, statystyki oparte na niedojrzałych danych niekoniecznie są znaczące. Jako przykład przytaczam przełomowy raport z 1976 r. Autorstwa Bonadonny i współpracowników, ...

Najnowsze zdjęcia w galerii agamaprzychodnia:

314#locoid , #weterynarz bielsko biała , #levopront ulotka , #kabergolina , #maxon , #przychodnia 11 listopada , #rosucard , #dyżur aptek malbork , #darmowe leki dla seniora , #acerola sanbios ,